Facklig rörelse är viktigt

När det kommer till olika typer av förmåner och till och med vissa självklara bitar i våra kollektivavtal idag är det mycket som vi tar för givet. Det kan vara allt från betald semester till att vara tillåten att gå på en kortare rast. Allt det här är tack vare den fackliga rörelsen. Fackförbunden som vi har idag blev till på sent 1800-tal. Det var olika rörelser som ville ha bättre arbetsvillkor. Det lade sedan grunden till de olika avtalsrörelserna vi har idag. Fackförbund har också som samlingsnamn namnet facket.

Speciella tider

När pandemin slog till år 2020 var det många fackförbund som fick ett uppsving av medlemskap. Dessvärre var det på grund av tragiska omständigheter. Men det blev en större medietäckning om fackföreningar och olika typer av förmåner du kan få som medlem.

Olika föreningar beroende på arbete

Beroende på vad du arbetar med finns det olika typer av fackförbund. Om du exempelvis är statligt anställd eller har ett statligt uppdrag ska du vara medlem i ST fackförbund. Om du är akademiker kan du vara med i ett annat. Facket ST har nästan 100 000 medlemmar. Det är finns många fackförbund med liknande medlemsantal. Däremot är ST fackförbund det som har flest medlemmar inom den statliga sektorn.

Kollektivet är starkast

Sist men inte minst är det kollektivet som lyfts inom den fackliga rörelsen. Tillsammans är vi starka är ett uråldrigt ordspråk och så gäller det även inom fackförbunden. Det är nämligen genom att vara många som du kan påverka dina arbetsvillkor. Nu har det varit längesen det var en storstrejk som använts för att få igenom några villkor. Men det här ett av sätten som fackförbund använder sig av för att få igenom bättre arbetsvillkor. Därför är det viktigt att individen idag engagerar sig fackligt. ST facket är alltså alltid värt att ansluta sig till.